DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

FIRMA REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

"PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I dla firmy PPUH "BUDOMEX" Sp. z o.o."

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-32-029/11


Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013


„Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego”

FIRMA REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.1 "Specjalistyczne doradztwo dla MSP"

umowa nr UDA-RPZP.01.03.01-32-018/12-00

"ZAKUP ZEWNĘTRZNEJ USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FIRMY BUDOMEX SP. Z O.O."

„Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
Państwa (jeśli dotyczy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”